Nieuws /

Bovengrens NHG stijgt naar € 435.000 euro per 1 januari 2024

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) draagt bij aan verantwoorde toegang tot een hypotheek en daarmee tot een koopwoning. Met een hypotheek met NHG lopen consumenten minder risico’s op hun hypotheek en profiteren zij vaak van een lagere rente. Jaarlijks wordt bepaald tot welke woningwaarde consumenten gebruik kunnen maken van deze garantie. De NHG-grens voor 2024 is vastgesteld op € 435.000, zo meldt minister Hugo de Jonge vandaag in een brief aan de Kamer.

NHG biedt een vangnet voor huishoudens die door omstandigheden zoals baanverlies of echtscheiding hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Ook faciliteert NHG woningbehoud en andere oplossingen bij mogelijke betaalproblemen van de hypotheek. Daarnaast zet NHG zich in voor het verduurzamen van woningen en draagt het bij aan betere processen in de hypotheekketen. Hiermee speelt NHG een belangrijke rol op de hypotheekmarkt.

Op dit moment kunnen mensen gebruikmaken van NHG wanneer zij een woning kopen met een maximale waarde van  € 405.000. Per 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar € 435.000. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk  € 461.100. Deze verhoging vergroot het bereik van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6% over het hypotheekbedrag.

Bron: Rijksoverheid

Menu